RAIFFEISEN POLBANK

Kreacja i nadzór produkcyjny kampanii
reklamowej konta osobistego.