RAIFFEISEN POLBANK

Kreacja i nadzór produkcyjny kampanii
reklamowej konta osobistego w 2014 roku.